СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Design and Development of the learning log dashboard for a ubiquitous learning environment

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.