СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Тогтвортой хөгжлийн маркетинг бол маркетингийн шинэ үе

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.