СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Төв аймгийн өрхүүдийн орлого, зарлагад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.