СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Нийгмийн хөгжилд оюуны салбарын үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.