СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Markov Chain Analysis of Manpower Data of a Khutul Cement & Lime Company

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.