СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“ICHAK ADIZES-ИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АМЬДРАЛЫН МӨЧЛӨГИЙН ЗАГВАР”-ААР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ТОГТВОРТОЙ ЯВУУЛЖ БУЙ ЗАРИМ БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ШИНЖЛЭХ НЬ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.