СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Борлуулалтын идэвхжүүлэлт нь хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх нь (Түргэн хоолны салбарын жишээн дээр- "Пицца")

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сайнбаяр, Мөнхбаяр
dc.contributor.author Түмэн-Өлзий, Энхмаа
dc.date.accessioned 2017-06-28T03:13:49Z
dc.date.available 2017-06-28T03:13:49Z
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/703
dc.description.abstract Монголд түргэн хоолны газрууд олноор нэмэгдэж салбарын өрсөлдөөн ихсэн, компаниуд борлуулалтаа нэмэгдүүлж хэрэглэгчидээ татахын тулд олон төрлийн борлуулалтын идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгслүүдийг ашиглаж байна. Эдгээр арга хэрэгслүүдээс аль нь илүү оновчтой байж хэрэглэгчдэд хүрч, худалдан авалтын шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж буй эсэх нь тодорхойгүй байдаг тул борлуулалтын арга хэрэгслүүд хэрэгчлэгдийн худалдан авалтанд хэрхэн нөлөөлж буй судлах нь ихээхэн ач холбогдолтой юм. Энэхүү судалгааны хүрээнд компаниудын хэрэгжүүлж буй борлуулалтын идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгслүүдээс аль нь илүү оновчтой, хэрэглэгчийн худалдан авалтын шийдвэр гаргалтанд нь нөлөөлж байна гэдгийг түргэн хоолны салбарын жишээн дээр тулгуурлан судалгааны үндсэн дээр тодорхойлов. Судалгааг пиццаны салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын маркетингийн менежүүрээдээс болон хэрэглэгчдээс санамсаргүй түүврийн аргаар түүвэр бүрдүүлэн фокус группынн болон анкет асуулга болон инженерчлэлийн судалгааны аргаар хийсэн. en_US
dc.subject Борлуулалтын идэвхжүүлэлт en_US
dc.subject Түргэн хоолны салбар en_US
dc.subject Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалт en_US
dc.subject Идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгсэл en_US
dc.subject Борлуулалтын идэвхжүүлэлтийн нөлөөлөл en_US
dc.subject Маркетингийн идэвхжүүлэлт en_US
dc.title Борлуулалтын идэвхжүүлэлт нь хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх нь (Түргэн хоолны салбарын жишээн дээр- "Пицца") en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Сайнбаяр , Мөнхбаяр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах