СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Борлуулалтын идэвхжүүлэлт нь хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх нь (Түргэн хоолны салбарын жишээн дээр- "Пицца")

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.