СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн систем дээр бизнесийн тандан шинжилгээний системийг нутагшуулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.