СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бизнесийн байгууллагад зээлжих зэрэглэл тогтоох, үнэлгээ өгөх нь /Даатгалын салбарын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.