СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бизнесийн байгууллагуудад зээлжих зэрэглэл тогтоох, үнэлгээ өгөх нь (Банкны салбарын жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.