СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Экстрем утгын холимог загварчлал ба симуляци

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.