СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Making long-term cooperation decision based on bilateral inter-organizational trust: Evidence of Mongolian SMEs

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.