СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Угийн бичиг хөтлөхийн учир

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author Г, Балж
dc.date.accessioned 2017-06-27T03:45:50Z
dc.date.available 2017-06-27T03:45:50Z
dc.date.issued 2012-06-01
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/653
dc.description.abstract Угийн бичиг хөтлөх нь айл өрх, иргэн бүрийн ариун нандин хэрэглээ болох тухай, угийн бичгийн талаарх ойлголт, угийн бичиг хөтлөх, ургийн овог, гэр бүлийн угийн бичгийн ном, бид хэдэн үеэ мэддэг вэ, өвөө, эмээ, аав, ээжийн намтар түүх, цус ойртолт, угийн бичиг хөтлөхийн ач холбогдол, угийн бичгийг хөтлөхийн өмнө зайлшгүй хийвэл зохих ажлуудын талаарх зарим асуудлыг тусгав. en_US
dc.publisher Докторын хөтөлбөр en_US
dc.relation.ispartofseries Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал эмхэтгэл;3
dc.subject зарим иргэд яагаад өөрсдийн эцэг, эхийн намтар түүхийн талаар огт мэдэхгүй байна, угийн бичгийг хөтлөхийн өмнө зайлшгүй хийвэл зохих ажлууд,эхний удаад уншиж судлах хууль, тогтоомжуудын жагсаалтууд, заавал уншиж судлах номын жагсаалтууд,судалгаа хийж эхлэх тухай, ургийн бичгээ шинээр нээн хөтөлж байгаа бол судлах зүйлүүд, угийн бичгийн зурлага хийх, угийн бичиг хөтөлсний ач холбогдол, давуу тал. en_US
dc.title Угийн бичиг хөтлөхийн учир en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах