СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Мобайл банк хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа, цаашид хэрэглэх хандлага

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Жаргалсайхан, Сувд-Эрдэнэ
dc.contributor.author Одсүрэн, Золбаяр
dc.date.accessioned 2017-06-27T03:25:25Z
dc.date.available 2017-06-27T03:25:25Z
dc.date.issued 2017-06-27
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/644
dc.description.abstract Манай улсад банкны салбар ихээр хөгжсөн. Гэвч хүмүүс банкны үйлчилгээг авахын тулд урд дараалалд зогсон банканд их цаг зарцуулж байгаа нь ажиглагдаж байна. Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь “ Мобайл банк хэрэглэгчдийн зан төлөвийг тодорхойлох” ба ингэхдээ хүмүүсийн мобайл банк үйлчилгээний талаарх ойлголт болон сонгон хэрэглэх зан төлөвт ямар хүчин зүйлс нөлөөлж байгааг тодорхойлж цаашид мобайл банкны үйлчилгээг хэрэглэх хандлага байгаа эсэхийг тодорхойлох, судалгааны үр дүнд үндэслэн тус бүр зориулсан оновчтой санал зөвлөмжийг боловсруулахад оршино. Тодруулах судалгааны аргыг ашигласан ба түүврийн хэмжээг 355 гэж тодорхойлсон. Судалгааг биечлэн болон онлайн хэлбэрээр аван шинжилгээ хийсэн. Анкетийн асуулга нь үндсэн гурван хэсэгтэй ба үүнд: хэрэглэгчид банкаар хэр их үйлчлүүлдэг болон аль банкаар ямар үйлчилгээ авдаг талаар тодорхойлох хэсэг (8 асуулт), мобайл банкаар үйлчлүүлэх зан төлөв ба үйлчлүүлэх хандлагад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох хэсэг (8 асуулт), хувийн мэдээллийн хэсэг (6 асуулт) орно. Судалгааны онолын загварыг судлаач Nicole Koenig-Lewis, Adrian Palmer, and Alexander Moll 2010 оны “Predicting young consumers’ take up of mobile banking services” болон Tao Zhou судлаачын 2011 онд бичсэн “An empirical examination of initial trust in mobile banking” гэх судалгааны ажлын загварт үндэслэсэн. Судалгаанд нийт 5 таамаглал дэвшүүлсэн. Үүнд: H1:мобайл банк уламжлалт банкны үйлчилгээнээс цаг хэмнэсэн үйлчилгээ юм. H2 : мобайл банкаар мөнгөн гүйлгээ болон шилжүүлэг хийхэд хялбар. H3 : Мобайл банкны үйлчилгээ хурдан шуурхай байдаг. H4 : Мобайл банкны үйлчилгээг хаана ч хэрэглэх боломжтой байдаг. en_US
dc.subject Technology acceptance model (TAM), Buying behavior en_US
dc.title Мобайл банк хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа, цаашид хэрэглэх хандлага en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах