СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Мобайл банк хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа, цаашид хэрэглэх хандлага

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.