СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ТАХИАНЫ ТЭЖЭЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Цолмонбаатар, Булган
dc.contributor.author Баясгалан, Болдбаяр
dc.date.accessioned 2017-06-27T02:31:58Z
dc.date.available 2017-06-27T02:31:58Z
dc.date.issued 2017-06-27
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/643
dc.description.abstract Жижиг дунд тахианы аж ахуйд болон өрх нарт тахианы тэжээлийг бэлтгэж өгөх. en_US
dc.subject Тахианы тэжээлийн үйлдвэр байгуулах бизнес төлөвлөгөө en_US
dc.title ТАХИАНЫ ТЭЖЭЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ en_US
ife.Диплом.Зөвлөх Тамир, Төгөлдөр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах