СЭЗИС - Бүтээлийн сан

C&C лоунжийн үйл ажиллагааг сайжруулах маркетингийн төлөвлөгөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сайнбаяр, Мөнхбаяр
dc.contributor.author Нанзад, Дашдулам
dc.date.accessioned 2017-06-23T07:19:46Z
dc.date.available 2017-06-23T07:19:46Z
dc.date.issued 2017-06-23
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/636
dc.description.abstract С&C лоунжийн үйл ажиллагааг сайжруулахтай холбоотой заах зээлийн судалгаа болон хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа хийн шинжилгээний үр дүнд лоунжийн борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой маркетингийн төлөвлөгөө хийж гүйцэтгэсэн болно. en_US
dc.subject С&C лоунж , pub ресторан , маркетингийн төлөвлөгөө en_US
dc.title C&C лоунжийн үйл ажиллагааг сайжруулах маркетингийн төлөвлөгөө en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах