СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажилтан сонгон шалгаруулах тестийн цахим сан бүрдүүлэх боломжийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.