СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын цахим лавлах байгуулах бизнес төлөвлөгөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.