СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Оюутны бие даалтын ажил / ЭТ /

Оюутны бие даалтын ажил / ЭТ /

 

Экономиксийн тэнхимийн ордог хичээлүүд дээр хийсэн оюутны бие даалтын ажлууд