СЭЗИС - Бүтээлийн сан

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ХАРИЛЦААНЫ ХЭВ МАЯГ АЖИЛТНЫ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ /Аэрмаркет компаний жишээн дээр /

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.