СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Уул уурхайн төслийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг сайжруулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.