СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Өмнөговь аймагт худалдаа үйлчилгээний цогц төв байгуулах бизнес төлөвлөгөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.