СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зочид буудлын үйл ажиллагааны эрсдэлийн менежментийг боловсронгуй болгох арга зам /Дээд зэрэглэлийн буудлуудын жишээн дээр

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.