СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Компанийн шийдвэр гаргалтад тайлангийн шинжилгээг ашиглах нь /Үнэт Цаасны Компаний жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.