СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Барилгын салбарт хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны соёлыг төлөвшүүлхэ нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганбат, Нарантунгалаг
dc.contributor.author Сүхбаатар, Баасандорж
dc.date.accessioned 2017-01-12T09:54:39Z
dc.date.available 2017-01-12T09:54:39Z
dc.date.issued 2017-01-12
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/570
dc.description.abstract Уг судалгаа нь Монгол улсын барилгын салбарын компаниудын аюулгүй ажиллагааны соёлын өнөөгийн түвшинг үнэлж, цаашид аюулгүй соёл төлөвшүүлэхэд анхаарах хүчин зүйлсийг тодорхойлон, зөвлөмж боловсруулсан ажил юм. en_US
dc.subject судалгаа en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject хөдөлмөрийн эрүүл мэнд en_US
dc.subject Барилгын салбар en_US
dc.subject аюулгүй ажиллагааны менежмент en_US
dc.subject байгууллагын соёл en_US
dc.subject аюулгүй ажиллагааны оновчтой соёлыг төлөвшүүлэх en_US
dc.subject олон улсын барилгын компаниуд en_US
dc.title Барилгын салбарт хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны соёлыг төлөвшүүлхэ нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах