СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Culture influences on strategy perpormance of multinational corporations / a case study on subsidiaries in Mongolia/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.