СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бизнесийн салбарын шинжилгээг хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтанд ашиглах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.