СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Инженер техникийн ажилтнуудын байгууллагадаа үнэнч байх хандлагыг сайжруулах арга замууд

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.