СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дугаартайгаа шилжих үйлчилгээний хэрэгжих сценариудыг тодорхойлох

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.