СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ресторануудад үйлчлүүлэгч төвтэй соёлыг бүрдүүлэх

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.