СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын амжилтанд онцгой чадавхын менежментийн үзүүлэх нөлөөлөл

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.