СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн идэвхижүүлэлтийг интернетээр хийх боломжийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.