СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ ТӨХК-Н ИНЖЕНЕР, ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧДЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ НЬ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.