СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Улаанбаатар хотын онлайнаар худалдан авалт хийдэг хэрэглэгчдийн худалдан авах шийдвэр гаргах хэв маягийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.