СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Жаргалтай ээжүүд" төвийн үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх бизнес төлөвлөгөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Цолмонбаатар, Булган
dc.contributor.author Буянмөнх, Хулан
dc.date.accessioned 2016-09-02T05:25:06Z
dc.date.available 2016-09-02T05:25:06Z
dc.date.issued 2016-09-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/518
dc.description.abstract Монгол эмэгтэйчүүдийн төрөлтийн дараах сэтгэл гутралын түвшинг судлан зах зээлээ тодорхойлж, өндөр хөгжилтэй орнуудад амжилттай үйл ажиллагаа явуулж буй төрөлтийн дараах сэтгэл гутралын үед дэмжлэг үзүүлэх төвүүдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг судлан өөрийн орны эмэгтэйчүүдэд тохирох үйлчилгээг шинээр бий болгон зах зээлд нэвтрүүлэх төлөвлөлт боловсруулжээ. en_US
dc.subject Бизнес төлөвлөгөө en_US
dc.subject Монгол эмэгтэйчүүд en_US
dc.subject төрөлтийн дараах сэтгэл гутрал en_US
dc.subject стратеги төлөвлөлт en_US
dc.subject маркетинг төлөвлөлт en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject жаргалтай ээжүүд төв en_US
dc.title "Жаргалтай ээжүүд" төвийн үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх бизнес төлөвлөгөө en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах