СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Залуусын амьдралын хэв маяг ба ухаалаг гар утасны хэрэглээний хамаарлыг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.