СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Онлайн худалдаанд хандах монгол хэрэглэгчдийн хандлага, шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.