СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Автомашины дистрибьюторуудын харьцуулсан судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батмөнх, Ганшагай
dc.contributor.author Болд, Хатанмөрөн
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:54:08Z
dc.date.available 2016-09-02T04:54:08Z
dc.date.issued 2016-09-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/513
dc.description.abstract Автомашин нь онцгой хэрэглээний бүтээгдэхүүн бөгөөд худалдан авахад хүчин чармайлт их гардаг учир хэрэглэгчдийн зүгээс багагуй мэдлэг, судалгаа, цаг завыг шаарддаг. Энэхүү асуудлыг хөнгөвчлөх зорилготойгоор "KHUNNU MANAGEMENT" компанийн салбар компани болох "KHUNNU MOTORS" нь автомашины дистрибьюторуудын санал болгож буй бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд нэг дор харьцуулах боломж олгохоор автомашины брэндүүдийн нэгдсэн үзэгслэнгийн танхимыг байгуулахаар зэхэж байгаа билээ. KHUNNU MANAGEMENT компанийн удирдлагуудын үзэж байгаагаар нэгдсэн showroom байгуулах төсөл нь хэрэглэгчдэд сонголт хийхэд нь туслалцаа үзүүлэх, автомашины дистрибьюторуудад зогсоолын төлбөр, агуулахын зардал хэмнэх, KHUNNU MOTORS компанид зуучласны ашиг олох гэсэн гурван талт ашигт харилцааг бүрдүүлж чадахуйц бизнес юм. Үзэгслэнгийн танхимийн барилгын ажил ойрын хугацаанд эхлэх гэж байгаагаас үүдэн танхимд байрлах загваруудын хольцыг бүрдүүлэхтэй холбоотойгоор автомашины дистрибьюторуудын талаарх судалгаа, мэдээлэл, харьцуулалтын хэрэгцээ үүссэн юм. Энэхүү судалгааг хийхийн тулд хэрэглэгчдийн төлөөллөөс ярилцлагын аргаар судалгаа аван хэрэглэгчдийн зүгээс автомашины дистрибьюторуудад тавигдах шалгуурыг тодорхойлон харьцуулалт хийсэн. Мөн борлуулалтын тоон үзүүлэлтүүдийг хоёрдогч эх сурвалжаас аван ашиглаж зах зээлийн нийт багтаамж болон дистрибьютор компаниудын зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ болон байр суурийг тодорхойлж, өндөр борлуулалттай байгаа брэндүүдийг тодорхойлсон болно. Эдгээр шинжилгээнүүдээс үндэслэн зах зээлд хамгийн их борлогддог үйлдвэрлэгч брэндүүдийн монгол дахь хамгийн том дистрибьюторууд болох Моннис ХХК болон Таван Богд ХХК-уудын маркетингийн иж бүрдэлийг нарийвчлан судлаж зах зээлд санал болгож буй брэндүүдийн багцад гүйцэтгэх үүрэг зэргийг тодорхойлсон. en_US
dc.subject АВТОМАШИН en_US
dc.subject ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА en_US
dc.subject Брэндийн багц en_US
dc.subject Франчайзинг en_US
dc.subject автомашины ангилал en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject лизингийн гэрээ en_US
dc.subject дистибьюторын гэрээ en_US
dc.title Автомашины дистрибьюторуудын харьцуулсан судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Батмөнх, Ганшагай


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах