СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажил олгогч байгууллагын бренджїїлэлтийн судалгаа: Их дээд сургууль төгсөж буй оюутнуудын жишээн дээр

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Буянжаргал, Баярсайхан
dc.contributor.author Ганбаатар, Цэнгэл
dc.date.accessioned 2016-09-02T02:18:09Z
dc.date.available 2016-09-02T02:18:09Z
dc.date.issued 2016-09-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/510
dc.description.abstract Хөдөлмөрийн зах зээл бол аливаа улс орны хувьд голлох том зах зээл билээ. Тийм ч учраас байгууллагууд хайсан зөв ажилтанаа олж ажиллуулах нөгөө талаас их дээд сургууль төгсөгчид болон ажил идэвхитэй хайгчдын хувьд зөв, хүссэн ажлаа олох нь хөдөлмөрийн зах зээлд цаашлаад тухайн улсын эдийн засагт нөлөө үзүүлнэ. Тийм ч учраас “Ажил олгогч байгууллагын бренджүүлэлт” гэх ойлголт гарч ирсэн бөгөөд энэ бренджилтийн үйл ажиллагааг МУ-д үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгууллагууд нэвтрүүлэх нь нэн шаардлагатай байгаа билээ. Тийм ч учраас энэхүү дипломын ажлаараа бренджилтийн шаардлага байгаа эсэх болон их дээд сургууль төгсөгчидийн байгууллагад ажилд орох хүсэлтээ өгөхөд ямар хүчиг зүйлс нөлөөлж байгаа эсэхийг Санхүү, Бизнесийн чиглэлээр суралцдаг оюутнуудыг (СЭЗДС, БУХС, ХУИС, ХААИС, МУИС-БС) төлөөлөн болгон судалсан. Судалгааг “Ажил олгогч байгууллагын бренджүүлэлтийн анхаарал татах байдал”-н EmPat арга болон “Ажилд орох хүсэлтээ өгөх сэдэл”-н асуултуудаар тус тус хийж гүйцэтгэсэн. en_US
dc.subject Хүний нөөц en_US
dc.subject Хөдөлмөрийн зах зээл en_US
dc.subject Ажил олгогч байгууллагын бренджүүлэлтийн судалгаа en_US
dc.subject их дээд сургууль төгсөгчид en_US
dc.subject ажил идэвхитэй хайгч en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject арга хэрэгслүүд en_US
dc.title Ажил олгогч байгууллагын бренджїїлэлтийн судалгаа: Их дээд сургууль төгсөж буй оюутнуудын жишээн дээр en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Буянжаргал, Баярсайхан


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах