СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Брэндийн хөрөнгийн харьцуулсан судалгаа /Нислэгийн тийз борлуулагч агентуудын жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сандагдорж, Сайн-Од
dc.contributor.author Дагвасүрэн, Лхагвасүрэн
dc.date.accessioned 2016-09-02T02:10:14Z
dc.date.available 2016-09-02T02:10:14Z
dc.date.issued 2016-09-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/508
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд брэнд, брэндийн хөрөнгийн талаар онолын загвар, хэмжих арга аргачлалуудыг судлан танилцуулсан. Брэндийн хөрөнгө гэдэг нь тухайн брэндийнхээ үнэ цэнийг илэрхийлж байдаг материаллаг бус зүйл (Brand equity, 2016) юм. Брэндийн хөрөнгө нь брэндийг амжилттай удирдах гол түлхүүр бөгөөд брэндийн хөрөнгө нь компанийн хувьд болоод хэрэглэгчдийн хувьд нэмэлт үнэ цэнийг бий болгодог. Ингэснээр брэнд хүчирхэгжиж, хэрэглэгчид үнэнч байдал бий болох, худалдан авалтыг дэмждэг гэж үздэг. Брэндийн хөрөнгийн загваруудаас дурдвал Д.Аакер болон К.Л.Келлерийн загвар практикт хамгийн их хэрэглэгддэг бөгөөд энэхүү судалгааны ажлыг ч мөн Д.Аакерийн загварт үндэслэн хийсэн. en_US
dc.subject Брэнд en_US
dc.subject Нислэгийн тийз борлуулагч en_US
dc.subject Иргэний агаарын тээвэр en_US
dc.subject Хэрэглэгчид суурилсан брэндийн хөрөнгө en_US
dc.subject Аакерийн загвар en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject Брэндийн хөрөнгийн харьцуулсан судалгаа en_US
dc.subject брэндийн элемент en_US
dc.title Брэндийн хөрөнгийн харьцуулсан судалгаа /Нислэгийн тийз борлуулагч агентуудын жишээн дээр/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Сандагдорж, Сайн-Од


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах