СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Брэндийн хөрөнгийн харьцуулсан судалгаа /Нислэгийн тийз борлуулагч агентуудын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.