СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“Нару” гэрэл зургийн студийн хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Тэрбиш, Алтангэрэл
dc.contributor.author Баярсайхан, Ундаръяа
dc.date.accessioned 2016-09-02T01:50:11Z
dc.date.available 2016-09-02T01:50:11Z
dc.date.issued 2016-09-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/503
dc.description “Нару” гэрэл зургийн студийн хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь en_US
dc.description.abstract "Нару" гэрэл зургийн студийн үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшинг тодорхойлох, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсд тулгуурлан цаашдын үйл ажиллагаанд санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино. en_US
dc.subject Сэтгэл ханамж, сэтгэл ханамжинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject сэтгэл ханамжинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох en_US
dc.subject "Нару" гэрэл зургийн студи en_US
dc.subject хэрэглэгчийн зан төлөв en_US
dc.subject түгээмэл гаргадаг алдаа en_US
dc.subject гэрэл зураг en_US
dc.title “Нару” гэрэл зургийн студийн хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь en_US
dc.type Thesis en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах