СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“Нару” гэрэл зургийн студийн хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.