СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Скайтел компаний борлуулалт үйлчилгээний ажилтнуудын ажлаас гарах шалтгааныг тогтоох судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.