СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Даатгалын компаний үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломж арга замууд

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батчулуун, Бүжинлхам
dc.contributor.author Тэрбиш, Баасанжав
dc.date.accessioned 2016-06-22T08:02:53Z
dc.date.available 2016-06-22T08:02:53Z
dc.date.issued 2016-06-22
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/499
dc.description.abstract Санхүүгийн салбар бол байгууллага, аж ахуйн нэгжийн чухал салбаруудын нэг. Санхүүгийн салбарын гүйцэтгэл хоног хугацаа өнгөрөх бүрд шинэ аргачлалуудаар сайжрах хэрэгцээтэй байнга тулгардаг. Иймд энэхүү судалгааны ажил нь санхүүгийн чухал салбар болох даатгалын компанийн үр ашгийг онцлон авч үзэж байна. Судалгааны ажилд өгөгдөлийн нууцлалыг хангах үүднээс “Амар даатгал” ХХК хэмээн нэрлэсэн даатгалын компаний санхүүгийн үзүүлэлтэд тулгуурлан санхүүгийн өнөөгийн нөхцөл байдалд тайлангийн шинжилгээ хийсэн бөгөөд Дю понт загварын аргаар үр ашгийг үнэлсэн. Уг үр дүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлийг тодорхойлохын тулд тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний аргын үндсэн дөрвөн төлөвт суурьлан даатгалын компаний үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон үзүүлэлтүүдийг сонгон авч тэдгээрийг манай улсын даатгалын салбарт өндөр албан тушаал хашиж буй, туршлагатай мэргэжилтнүүдээр үнэлүүлэн үр дүн гаргасан ба эдгээр үзүүлэлтийн 5 жилийн өгөгдөлийг ашиглан корреляцийн шинжилгээ хийн хамаарлыг тогтоосон бөгөөд экспертүүдээс авсан судалгааны үр дүнтэй харьцуулах замаар үр ашигт нөлөөлөгч хүчин зүйлийг тодорхойлсон. en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject санхүүгийн салбар en_US
dc.subject даатгал en_US
dc.subject эрсдэл даатгал en_US
dc.subject Даатгалын компани en_US
dc.subject санхүүгийн үзүүлэлтүүд en_US
dc.subject стратеги en_US
dc.subject даатгалын хураамжийн орлого en_US
dc.title Даатгалын компаний үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломж арга замууд en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах