СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бүтээгдэхүүний гарал үүсэл хэрэглэгчдийн худалдан авалтад хэрхэн нөлөөлж буйг зудлаж үнийн бодлогыг сайжруулах арга зам (Импортын ургамлын тосны жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.