СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Design the process of human resources management functions based on business model

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.