СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Ёс зүй нь харах

Сэдвээр Ёс зүй нь харах

Дэс дараа: Үр дүн:

уучлаарай, энэ хайлтад илэрц байхгүй байна.